Selecteer een pagina

Trance boodschap via Rosita Belkadi

3 juli 2023

Gids james deelde deze avond een boodschap voor de aanwezige groep en beantwoordde 3 vragen.

Welkom, lieve vrienden. 

Als ik mij niet vergis, lieve vriendin is het zo dat dit magische apparaat op welke manier dan ook een ontvangst heeft. Klopt dat?

En het is zo dat ik kan spreken en iedereen mij voortreffelijk kan horen, is het niet lieve vriendin?

En is het ook zo dat ik op welke manier dan ook deze lieve magische mensen op deze manier kan horen?

Dan mag ik spreken over een fantastische verbinding, is het niet lieve vrienden?

Ik zal mij even voorstellen. Want op het moment dat je een stem hoort spreken via een – zoals jullie zeggen – medium is het zo dat wij ons graag even voorstellen. Want is het niet dat wij op deze manier toch graag willen weten met wie we van doen hebben?
En als ik me niet vergis is het zo dat ik geen tegengeluid krijg, behalve die van jou. Klopt dat?

Dat lijkt me een voortreffelijke uitkomst.
Laten we spreken over een fantastische, mogelijke, ingewikkelde wijze, is het niet?

En als het maar werkt. Dat is eigenlijk het enige wat belangrijk is. 

Want is het zo dat als wij via een medium spreken dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt wat men ervan vindt, hoe men klinkt en hoe men terughoort. Is het niet?

Want op het moment dat wij via jullie spreken is het alleen maar belangrijk dat wij kunnen spreken, lieve vrienden. Want daar gaat het simpelweg om: de communicatie mogelijk maken tussen jullie wereld en die van ons. 

 

En het maakt ons niet zoveel uit welke informant dat brengt, lieve vrienden. En ik zal daar zo nog even op terugkomen. 

 

Mijn naam is James, alhoewel ik zo edel genoemd word lieve vrienden. 

Want het is niet zo dat mijn naam werkelijk James is. 

Toen ik nog op jullie aarde leefde en de geneugten van het leven mocht omhelzen, was het een hele andere tijd. Wij hadden hele andere namen en titels, laat ik zo spreken. En voor de rest zal ik mijn mond hierover houden, want ik heb afgesproken om via mijn medium – en dan bedoelen we haar hier op de stoel – in andere tijden mjin naam te geven. Is het niet, lieve vriendin?

 

En zoals ik al eerder zei is het zo dat op het moment dat wij via onze mediums spreken, maakt het niet uit via welk kanaal wij spreken. En op het moment dat wij spreken gaat het simpelweg over de informatie die wij doorgeven. Het maakt ons niet uit welke informant dat is, lieve vrienden.

Het is niet zo dat het  omdat het nu via dit medium gaat, zij de uitverkorene is voor mijn stem. 

Nee, zeker niet. Want het is namelijk zo dat wanneer ik geen gehoor krijg in dit leven met dit medium, ik gewoon een andere kies wanneer de tijd daar rijp voor is, lieve vrienden. 

Want dan wordt mijn stem alsnog gehoord en worden mijn boodschappen alsnog gehoord, lieve vrienden. 

 

Want het is niet zo dat het gaat om via welke doos of misschien wel welke emmer of enveloppe de informatie komt. Of die nou schoon of vies is: als we kunnen spreken spreken wij lieve vrienden. En zo simpel is het.

 

En ik weet dat er graag geloofd wordt dat hoe schoner het hart is, hoe mooier de boodschap. 

Nou lieve vrienden, ik kan u vertellen dat als u simpelweg uit de weg gaat dat hart dat ook vies en vuil mag zijn. Is het niet, lieve vriendin?

 

Wij hebben hier al vaker over gesproken en ik dacht dit is een mooie gelegenheid om dit weer ter oren te brengen. Dus dat gaan wij doen. Als wij spreken via een medium is het niet zo dat jij alleen maar liefde in je hart moet hebben. Nee, lieve vrienden: het is simpelweg zo dat je je open moet stellen voor een ‘onwerkelijkheid’, laten we maar zo spreken. 

En dan bedoel ik onze wereld als een onwerkelijkheid waarin jullie dat niet met het blote oog waar kunnen nemen op deze wijze. En op het moment dat wij dichterbij komen maakt het ons niet uit of je misschien net lelijke woorden gesproken hebt of misschien wel lelijke daden gedaan, lieve vrienden. Want het gaat simpelweg om de boodschap die wij doorbrengen. 

 

Maar ik kan u ook vertellen dat het het makkelijkste werkt via een medium die nou ja, het hart wat beter op zijn plek heeft, laat ik zo spreken. Dat streven we toch meer na. 

Maar het is niet zo dat de boodschap wordt of moet ik zeggen zelfs schoner wordt, lieve vrienden. 

 

Wellicht is dat tegenstrijdige of ingewikkelde materie, maar ik kan u vertellen: zo simpel is het. Wij gaan spreken als wij kunnen spreken, lieve vrienden, en zo is het maar net. 

 

En ik hoop dat ik nog steeds goed te verstaan ben, want het is voor mij een onmogelijke situatie dat ik weet dat ik ergens tegen spreek en er geen geluid komt, lieve vrienden. 

Ik weet dat het beter is voor haar op de stoel, maar is het zo dat ik nog steeds te verstaan ben, lieve vriendin?

O dat is een fantastisch, fantastisch fenomeen!!
Dat wij dus gewoon kunnen spreken en velen van jullie kunnen bereiken. Laat ik zo spreken. 

Het is namelijk zo dat als wij spreken via een medium, je dan maar hoopt dat hij of zij de mooie en prachtige woorden van onze wereld zo prachtig mooi over kan brengen. 

Is het niet, lieve vrienden?

Maar als u, laat ik zeggen, in een lagere periode van uw leven zit of donkere periode, dan zullen uw gedachten simpelweg ook wat donkerder zijn en wat minder toegankelijk voor onze wereld. Dat wil niet zeggen dat u niet doorkomt of dat wij niet doorkomen. Nee, maar dan zullen de gedachten van wat gekleurd zijn. En als je dan in het begin bent van een ontwikkeling als medium, of zoals jullie nu als trance medium in ontwikkeling zijn, dan is het gewoon beter om een schoner hoofd te hebben of moet ik zeggen: een leger hoofd, lieve vrienden?
Daar kunnen wij makkelijker mee werken. 

 

Ik kan u zeggen: zij hier op de stoel en ik bedoel mijn medium, daar hebben we wel wat problemen mee gehad in den beginne. Laten we zo spreken, over in den beginne.

Want wij hadden wel wat moeite om nou ja, om haar hoofd stil te krijgen of in ieder geval haar hoofd uit de weg te krijgen. En nu hebben we haar inmiddels op een plek waarin we met haar kunnen werken, ook al bemoeit ze zich ermee, lieve vrienden. Want ze loopt er toch achteraan als het ware, dus ze kan er niets meer aan doen. 

 

Dat is simpelweg een feit, lieve vriendin en het is ons een waar genoegen, is het niet?
Als zij even haar mond kan houden in onze wereld. 

 

Dus lieve vrienden, laat ik spreken over een mooi samenzijn aan onzer zijde. 

En bij onzer zijde heb ik het natuurlijk over de spirituele wereld. 

Want in de spirituele wereld is het zo dat als u ons vraagt, wij zullen doen. 

Wij horen u wel zeker, ook al lijkt het zo dat u geen informatie krijgt. 

Of laat ik spreken over dat er geen informatie via u komt. 

Maar is het niet wonderbaarlijk dat wanneer u een vraag gesteld hebt aan onze wereld dat wij dan de aankomende dagen daarna en soms weken daarna ineens rare gesprekken laten plaatsvinden, lieve vriendinnen? Waarin misschien iemand …

Ik moet even kijken of ik dat woord weet wat jullie tegenwoordig voor een kruidenier gebruiken. Ik denk dat het woord supermarkt is. 

En wij zeiden vroeger kruidenier of iemand kwam simpelweg aan de deur om spullen te verkopen. Dat was zo simpel als dat.
En in de tijd dat ik leefde had je de mogelijkheid om als het er al was, om te gaan. 

 

Maar als u nu zo’n gesprek heeft in zoals het nu heet een supermarkt, dan kan het zo zijn dat er op welke manier dan ook lieve vrienden ineens wonderbaarlijke momenten gebeuren waarin een ander ineens gaat praten waarvan u denkt: nou, dat is toevallig, ik heb het net nog gedacht of ik heb het gevraagd aan jullie wereld. En inderdaad lieve vrienden, dat zijn wij. 

Dat is de magie die wij in onze wereld bewerkstelligen, waarin wij jullie vragen gehoord hebben en antwoorden waarop dat op de makkelijkste manier gaat, lieve vrienden. 


Want ik kan u vertellen dat als uw hoofd zo druk is – en ik weet zeker dat uw hoofden ook zo druk zijn met allerlei gedachten die naar links en naar rechts en naar voren en naar achteren gaan. Dat het dan gaat over welke gedachten zijn dan van ons eigenlijk of voor ons moet ik eigenlijk zeggen? En welke gedachten worden dus simpelweg opgepakt door u?
Want is het niet zo dat als u een vraag gesteld hebt u het antwoord eigenlijk wil horen en dat u wacht op het antwoord wat zo makkelijk kan komen?
Maar dat komt niet, want het antwoord wat wellicht komt, wilt u niet horen, is het niet zo, lieve vrienden?

En is het niet zo dat wanneer het antwoord eigenlijk zo simpel is dat het er al is, dat u dan niet gelooft dat het zo is, lieve vrienden? En dat wij soms moeite moeten doen om die antwoorden soms nogmaals te geven. En dan gebruiken wij vaak externe factoren als de krant, de magische apparaten zoals jullie ze toe handen hebben en jullie je daar gewillig op laten eh… Nou ik weet de woorden niet, maar ik zie u met uw handen over uw apparaten gaan en dan komt er informatie naar u toe. En wij noemen dat magische apparaten lieve vrienden, zo ook waar u naar kijkt. En in deze magische apparaten is het ook mogelijk om op welke manier dan ook informatie te krijgen. Want ik weet ook dat onze knappe kopen aan onzer zijde er inmiddels in zijn geslaagd om berichten te sturen, op welke manier dan ook, door jullie magische apparaten.

 

En is het niet geweldig lieve vrienden, dat dat allemaal mogelijk is, met alle straling die er is, met alle ingewikkelde mogelijkheden .. en dan moeten we ook nog door het hoofd van jullie, lieve vrienden. 

En dan is het antwoord niet goed genoeg. Want dat antwoord hadden jullie niet willen hebben. Jullie wilden een antwoord dat werkelijk waar anders was dan op dat moment. Is het niet, lieve vriendin? En is het ook niet zo dat wanneer u het antwoord krijgt, u denkt: dat kan toch niet zo simpel zijn? Nou, ik kan u vertellen: de meeste antwoorden zijn simpel. En als de antwoorden moeilijk zijn, was de vraag niet duidelijk. Is het niet zo, lieve vrienden?

En het is me een gegeven dat we hier dus met elkander kunnen zitten en wij dus als het mogelijk is, want ik vraag me af of dat mogelijk is… dat er ook vragen beantwoord kunnen worden. Als we het dan toch over vragen en antwoorden hebben, lieve vriendin.